Monday, 22 July 2013

SHISHA HARAAM..

Assalamulaikum dan Salam 1M.

Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan Al Mubarak. Semoga Madrasah ramadhan melahirkan kita sebagai insan yang bertaqwa dan beriman. Amin.


Umum telah mengetahui bahawa penggunaan shisha boleh membahayakan kesihatan dan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan penggunaan shisha amatlah bertepatan memandangkan kesan atau impak yang tidak baik kepada penggunanya.

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 17 Julai 2013 telah membincangkan Hukum Shisha Menurut Pandangan Syarak. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:


Setelah mendengar pembentangan dan penjelasan pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan meneliti maklumat serta bukti-bukti perubatan dan saintifik terperinci yang dikemukakan dari dalam dan luar negara mengenai kesan dan kemudharatan besar yang dihadapi akibat daripada shisha terhadap kesihatan ummah, pembangunan ekonomi negara serta pembentukan generasi pada masa akan datang, maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa shisha adalah haram. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang menghisap shisha atau menyediakan perkhidmatan menghisap shisha atau apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan shisha.

Muzakarah menegaskan bahawa pengharaman Shisha ini adalah berdasarkan nas-nas syarak daripada al-Quran dan Hadith serta Kaedah Fiqhiyyah bagi memastikan lima perkara asas bagi manusia yang terkandung dalam Maqasid Syari’yyah iaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dipelihara sepertimana tuntutan syarak, kerana Shisha jelas memudharatkan kesihatan, membazir dan mensia-siakan masa dan harta serta dikategorikan sebagai satu perkara buruk atau keji, berdasarkan nas-nas berikut:
Firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah, ayat 195 :
“Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan”.Firman Allah swt dalam Surah al-A’raf ayat 157;
“ Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk”.Sabda Rasulullah s.a.w :
“Tidak boleh mudharatkan (diri sendiri) dan memberi kemudharatan (kepada orang lain)”. (Hadith riwayat Ahmad, Malik, Ibn Majah dan al-Daraqutni)Kaedah Usul Fiqh:


سد الذريعة - iaitu “Menutup pintu kerosakkan”


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح – iaitu “menolak kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

...http://www.e-fatwa.gov.my/

Thursday, 4 July 2013

BAHAYA SHISHA.

Assalamualaikum dan Salam 1M.

Masalah merokok bukan mudah untuk dibanteras khususnya di kalangan pelajar sekolah. Berbagai langkah telah diamabil oleh pihak sekolah dalam menangani hal ini. Namun kerjasama semua pihak lebih diperlukan dalam usaha menangani hal ini. Sekolah terikat dengan peraturannya dan tindakan diluar lebih kepada komuniti setempat.
Pada masa ini timbul pula masalah menghisap shisha. Shisha juga tidak baik untuk kesihatan dan penggunaan semakin meluas.

"Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan bahawa penjualan dan penggunaan shisha adalah haram kerana bahan itu didapati lebih berbahaya terhadap kesihatan berbanding menghisap rokok."( Harian Metro -28/6/2013 ).

  .